Školní kolo recitační soutěže (28. 2. 2019) 
Soutěže se zúčastnilo 16 recitátorů.
I. kategorie (1.- 2. ročník) II. kategorie (3.- 4. ročník)
1. místo Tobiáš Frühauf 1. místo Valentina Balcárková
       
2. místo Adam Herbert 2. místo Tereza Dolejská
       
3. místo Tereza Tulejová 3. místo Tereza Hanáková
       
III. kategorie (5.- 6. ročník)    
1. místo Lukáš Trochta    
       
2. místo Nela Zpěváčková    
       
3. místo Libor Plachý    
       
Prohlédněte si fotky  -  Zpět