ZŠ VRANOV NAD DYJÍ
                                                    Komenského stezka 157, Vranov nad Dyjí
 
 
 
http://www.rightsstudentseurope.eu/
 
   Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. /více zde/
   První mezinárodní pracovní setkání učitelů proběhlo 14. – 16. 11. 2016 v italském městečku Orte. Kromě vranovské školy se zúčastnili učitelé ze dvou škol v Itálii, dále z Polska a z Kypru. Na schůzce byl nastíněn program projektu, stanovena kritéria výběru žáků pro projekt. Jedná se o žáky ve věku 12 – 14 let, kteří vyplnili jednotný dotazník v angličtině, podle dosažených výsledků pak byli vybráni ti, kteří se projektu zúčastní, to znamená, že budou pracovat na výstupech projektu a zúčastní se mezinárodních setkání v Itálii (v květnu 2017), na Kypru (v říjnu 2017) a v Bruselu (duben 2018). Návštěva všech zúčastněných škol u nás se uskuteční v březnu 2018. /více zde/
 
 
   První mezinárodní setkání žáků se uskutečnilo ve dnech 4. – 9. května 2017 v italské škole v městečku Orte. Po prvním nesmělém seznámení se děti brzy spřátelily a jazyková bariéra jim přestala dělat problémy. Byly ubytovány v italských rodinách. V dalších dnech všichni žáci vzájemně představili prezentace ze svých zemí a škol. Nacvičili společně píseň ve všech jazycích zúčastněných zemí a začali tvořit výtvarné dílo – psaní a malování motivů evropských hodnot na plátno. /více zde/
 
   Druhé mezinárodní setkání žáků na Kypru
 Spoustu zážitků si přivezli žáci vranovské školy se svými učiteli z týdenního pobytu ve 2. polovině října z ostrova Kypr, kde plnili další úkoly týkající se dvouletého projektu Erasmus+. Hostiteli byly rodiny studentů školy v Pera Choriou-Nisou, vzdálené 25 km od Larnaky. Děti poznaly zblízka kulturu řeckých Kyperčanů, jejich pohostinnost a přátelství. Ve škole si žáci všech zúčastněných států – Kypru, Itálie, Polska a České republiky - představili typické zvláštnosti jednotlivých zemí pomocí prezentací. Každá skupina připravila pro ostatní typické jídlo své země, navzájem se učili národní tance, zdokonalovali se v anglickém jazyce, sportovali, ale také společně pracovali na plnění úkolů projektu Erasmus+. Kyperská strana připravila pro všechny hosty několik zajímavých výletů,  na kterých se žáci seznámili s archeologickými  památkami starých až sedm tisíc let, prošli se po starých uličkách hlavního města Nikosie, se zájmem si poslechli vyprávění o utrpení řeckých Kyperčanů po vojenské invazi a turecké okupaci v roce 1974. Poznali zajímavá místa ve vnitrozemí, ale navštívili i přímořská letoviska a koupali se v teplém moři. Celý týden nám přálo slunečné počasí a teploty šplhaly i přes 30 stupňů. Žáci byli s pobytem velmi spokojeni, ocenili pohostinnost kyperských rodin. V březnu 2018 budou hostiteli rodiny našich žáků ve Vranově nad Dyjí. Navázaná přátelství mohou pokračovat.
 
 
   Třetí mezinárodní setkání žáků ve Vranově nad Dyjí
   Ve dnech 11. – 16. března 2018 proběhlo další, již třetí  mezinárodní setkání žáků opět v rámci programu Erasmus+, tentokrát na naší škole ve Vranově nad Dyjí.
   Navštívilo nás 30 žáků a 8 učitelů ze čtyř zahraničních škol, a to z Itálie – z Orte a Soriana, z Kypru a z Polska. Program se připravoval několik týdnů s pomocí celého učitelského kolektivu a také rodičů žáků zapojených do projektu. Delegace ze zahraničí jsme postupně přivítali v neděli 11.3.2018 a v pondělí se už rozběhl celý program. Žáci si vzájemně předvedli prezentace svých škol, pracovali na tématech našeho projektu, každá škola představila ostatním svůj podíl na práci v projektu. Zdobilo se plátno s tematikou Evropské unie a jejích hodnot, které budou žáci předvádět netradičním způsobem v měsíci květnu v  Bruselu na půdě Evropského parlamentu. Žáci také soutěžili ve znalostech o Evropské unii.
   Pro naše hosty jsme připravili i volnočasové aktivity, navštívili jsme společně vranovský zámek, jehož prohlídku nám laskavě umožnil pan kastelán Bc. Radek Ryšavý, uspořádali jsme výlet do Znojma s projížďkou vláčkem a s výkladem v angličtině o znojemských památkách. Přijal nás také vranovský pan starosta na svém pracovišti a prohlédli jsme si vranovský kostel. Nechali jsme naše hosty ochutnat tradiční česká jídla v místním Country saloonu, která pečlivě připravil pan Jaroslav Doubek.
   Poslední večer jsme zakončili slavnostním programem za účasti mnoha hostů ve školní tělocvičně. Všechny přivítala naše žákyně po slovanském zvyku chlebem a solí, oblečená do kyjovského, ručně vyšívaného kroje, starého 70 let. Žáci jednotlivých škol předvedli tradiční kroje svých zemí, viděli jsme i velmi působivý kyperský tanec a naši žáci deváté třídy zatančili v krojích českou polku. Na závěr rodiče našich žáků připravili bohaté pohoštění. V pátek 16.3. proběhlo loučení, které se neobešlo bez slz. Všem, kteří se zapojili do příprav setkání a zasloužili se o jeho zdárný průběh, patří velký dík.
   Další setkání proběhne, jak už bylo řečeno, v měsíci květnu v Bruselu.
 
 
   Žáci z vranovské školy navštívili Evropský parlament v Bruselu
   Šest nezapomenutelných dní v rámci projektu Erasmus+ prožili žáci vranovské školy se svými učiteli v měsíci květnu v hlavním městě Belgie, Bruselu, tedy v samotném středu evropského politického dění. Přímo v Evropském parlamentu jsme vystavovali společně s ostatními zúčastněnými školami z Polska, Kypru a Itálie naše výtvarné práce týkající se problematiky Evropské unie. Setkali jsme se s českými europoslanci, a to s paní MUDr. Olgou Sehnalovou, se kterou jsme besedovali o práci v Evropském parlamentu, dále s panem JUDr. Jiřím Pospíšilem, jenž se také zajímal o náš projekt a přišel děti pozdravit během pořádání naší výstavy na půdě parlamentu v hlavní budově, nazvané podle italského politika a jednoho ze zakladatelů EU Altiera Spinelliho. Navštívili jsme zasedací sál pro 751 evropských poslanců, prohlídka byla komentována průvodcem, což byl skvělý způsob, jak se o Evropském parlamentu dozvědět to nejpodstatnější. V Domě evropských dějin jsme měli jedinečnou možnost nahlížet na historii našeho kontinentu z různých úhlů a zamýšlet se nad tím, jaký význam mají příběhy z minulosti pro dnešní dobu. Zcela mimořádný zážitek jsme si odnesli z Parlamentária, návštěvnického centra Evropského parlamentu, v budově Willyho Brandta. Prostřednictvím dynamické, interaktivní multimediální instalace a s pomocí osobního multimediálního průvodce jsme se mohli dozvědět vše potřebné o evropské demokracii. Působivá 360stupňová projekční plocha nás vtáhla do samotného dění v Evropském parlamentu, viděli jsme, jak nás poslanci zastupují. Ve zbývajícím čase jsme navštívili Dům Erasmu, ve kterém pobýval holandský renesanční humanista Erasmus Rotterdamský, podle něhož je pojmenován i vzdělávací program Erasmus+. Naší pozornosti neušel ani významný symbol Bruselu – Atomium, což je model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliardkrát. Atomium nabízí krásný výhled na město a okolí z nevyšší koule modelu, kam nás dopravil výtah. Samozřejmě jsme si prohlédli i významné městské památky, historické stavby a krásná náměstí včetně hlavního Grande Place, navštívili jsme i prodejní část továrny na výrobu proslulé belgické čokolády. Projekt Erasmus+ bezpochyby splnil svůj účel. Mnozí žáci z naší školy si rozšířili svoje poznatky o evropském dění, Evropské unii a fungování Evropského parlamentu. Rádi bychom touto cestou poděkovali i našim českým europoslancům, kteří nám během našeho pobytu v Bruselu věnovali svůj čas.
 
 
Více se o projektu Erasmus+ dozvíte na stránkách http://www.rightsstudentseurope.eu/.